„Nagroda Nike 2017 – Cezary Łazarewicz”

Cezary Łazarewicz, autor reportażu „Żeby nie było śladów” został tegorocznym laureatem Literackiej Nagrody NIKE.
Na korytarzu na parterze powstała wystawa poświęcona autorowi tego reportażu.
Dwie wystawy: Julia Hartwig 1921-2017” i „Nagroda Nike 2017- Cezary Łazarewicz” wpisują się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”.
Materiały tekstowe i graficzne do wystawy „Nagroda Nike 2017 – Cezary Łazarewicz” ze strony „Gazety Wyborczej” opracowała i dokonała selekcji Jadwiga Witkowska – Kunach, nauczyciel bibliotekarz.
Poniżej umieszczono adres internetowy z którego korzystano podczas poszukiwań informacji o tegorocznym laureacie literackiej Nagrody Nike.
https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/cezary-lazarewicz-z-nagroda-nike-2017,777655.html

Tekst opracowała Jadwiga Witkowska- Kunach