Autor: A. Kępka

 • Zmiany w e-dzienniku

  Szanowni Państwo! W ramach realizowanego projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” od dnia 28.10.2019 r. aplikacja UONET+ będzie dostępna pod nowym adresem: https://edu.lublin.eu. Każdy z Użytkowników będzie mógł za pomocą swojego adresu e-mail uzyskać informację o swoim loginie wraz z linkiem do ustalenia hasła. Instrukcję opisującą sposób pozyskania informacji o loginie oraz nowym sposobie logowania znajdziecie Państwo na stronie głównej https://edu.lublin.eu w menu […]

 • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w V LO

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019 r. (poniedziałek) Godz. 8.00 Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020 w Archikatedrze Lubelskiej. Godz. 10.00 Spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły na dolnej sali gimnastycznej. Następnie spotkania uczniów z wychowawcami w salach według harmonogramu: I A     –     s. 213 I B      –     s. 112 I C     […]

 • Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

  Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników V Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie na Eucharystię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Archikatedrze przy ul. Królewskiej w dniu 2 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 800

 • Ogłoszenie

  W związku z modernizacją sieci ciepłowniczej od 26 sierpnia do 30 sierpnia nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.

 • Ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkół

  Drodzy Kandydaci, Szanowni Państwo, W dniu 4 lipca 2019 roku o godz. 1000 ogłoszone zostaną listy zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Przypominamy, że z wynikami rekrutacji można zapoznać się: – na listach wywieszonych w szkołach (jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji), – po zalogowaniu się w systemie Nabór na konto kandydata, […]

 • Wydawanie świadectw maturalnych

  Zgodnie z harmonogramem egzaminu maturalnego w dniu 4 lipca 2019 r. zaplanowane jest ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wręczenie świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń absolwentom. Uczniowie mogą zobaczyć szczegółowe wyniki w systemie OBIEG. Po wejściu do systemu należy wybrać zakładkę „Uczeń”, a następnie zalogować się wpisując numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole. […]

 • Laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad 2018/2019

  Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów, uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Lublin, jak również przez inne podmioty, odbyło się 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusz Banach wręczył tegorocznym […]

 • Laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych 2018/2019

  Spotkanie władz miasta Lublina z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych odbyło się 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusz Banach wręczył tegorocznym laureatom nagrody książkowe i dyplomy. Natomiast dyrektorom szkół i […]

 • XII edycja ankiety „Co uczniowie myślą na temat szkoły”

  W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole, już po raz dwunasty, została przeprowadzona ankieta „Co uczniowie myślą na temat szkoły”. Wzięli w niej udział uczniowie klas: II B (z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki oraz języka angielskiego), II D (z rozszerzonym programem: biologii i chemii), II E (z rozszerzonym programem: chemii i matematyki), II G (z […]

 • Rekrutacja – możliwość zmiany wyboru szkoły lub dokonania zmian w zakresie wyboru oddziałów

  W dniach do 14.06.2019r. do 17.06.2019r. do godz. 14:00 kandydaci zarejestrowani w systemie (zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty w Lublinie) mają możliwość zmiany wyboru szkoły lub dokonania zmian w zakresie wyboru oddziałów. Aby kandydat mógł skorzystać ze zmiany powinien: 1. Zgłosić się z rodzicem do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie na wniosku potwierdzić, iż rezygnuje […]