opcje binarne najmniejszy depozyt rating
5-5 stars based on 118 reviews


http://michaelgard.com/?kramar=bdswiss-com-erfahrungen bdswiss com erfahrungen

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 • Historia Szkoły
 • Rota ślubowania
 • Słowo od Dyrektora
 • Misja Szkoły
 • Patronka

 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym. Kształtuje postawę przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, pełnego otwartości i tolerancji na odmienność oraz szacunku oraz tradycji narodów i regionów. Misją liceum jest rozbudzać ciekawość uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia przez całe życie. Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozszerzających: kół zainteresowań, projektów unijnych, edukacji internetowej i multimedialnej, wyjazdów zagranicznych. Wszystkie programy wprowadzane w szkole dążą do zwiększenia wrażliwości uczniów na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w krajowej i międzynarodowej wspólnocie oraz rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności.
  V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie to szkoła, w której:
  • panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu
  • jest bezpiecznie i kameralnie, a uczniowie o rożnych predyspozycjach fizycznych są wspierani w osiąganiu celów oraz rozwijaniu zainteresowań
  • pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów
  • uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury uczniowie okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom
  • nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, kompetentnym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w rozwoju, szukają rozwiązań problemów na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji. • sztandar1         sztandar2
  • Rzetelnie uczyć się, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli. Ślubujemy!
  • Godnie reprezentować imię Szkoły założonej w 1948 roku, stowarzyszonej z UNESCO i dochowywać wierności jej najlepszym tradycjom. Ślubujemy!
  • Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną w codziennej pracy. Ślubujemy!
  • Zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Ślubujemy!
  • Cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność, nie zawieść pokładanych w nas nadziei. Ślubujemy!Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg.

Dyrekcja


Zbigniew Jakuszko
Dyrektor
Eliza Dziuba
Wicedyrektor
Joanna Mazur
Wicedyrektor
 
Profili
 
Odziałów
 
Nauczycieli
 
Lat tradycji
 
Uczniów
 
Absolwentów
 • 120
   


  Maria Skłodowska-Curie
 • 120


  Maria Skłodowska-Curie
Kontakt
 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@5lo.lublin.pl
Polecamy